בית הספר הייחודי בקיבוץ מעברות נפתח בשנת הלימודים תשע"ח.
זהו בית ספר יסודי צומח, חדש וייחודי, שישלב בין מרכיבים משיטת מונטסורי, שיטת הנושאים והטוב שבחינוך הקיבוצי.
בשנה"ל הראשונה ביה"ס יכלול שתי כיתות דו-גילאיות משכבות א', ב'.

בית הספר הוא בי"ס רשמי של משרד החינוך בזרם החינוך הממלכתי.

ראיון עם מנהל ביה"ס יוגב אמיתי
פורסם בעיתון קיבוץ מעברות בספטמבר 2017