אודות‏ > ‏

שיטת מונטסורי [ישן]

סביבת למידה הבנויה מחומרים שנועדו לפעילויות למידה עצמאיות

 • רב גילאיות
   א-ב דו גילי, ג-ה תלת גילי

 • למידת עמיתים
   ילדים מלמדים ילדים

 • למידה אפקטיבית
   מהמוחשי אל המופשט

 • קצב אישי 
  ופיתוח מיומנויות לומד