אודות‏ > ‏

שיטת הנושאים

חוזרים אל החינוך הקיבוצי הקלאסי...
למידה פעילה! 
עם הראש, הלב והידיים

נושא משמעותי
רלוונטי לחיי הלומדים

למידה בתוך העולם הסובב
הטבע, הקיבוץ

הקבוצה כנבחרת

הצגת תוצרים 
קבוצתית, קהילתית

דוגמאות -
החג הקרוב, 
אינדיאנים,
 
בנים בנות...