הרשמה לשנה"ל תשפ"א 2020-2021

להורים המתעניינים שלום!

לפי הצפי המעודכן ליום 23.1.20, לשנת הלימודים תשפ"א 2020-2021 נוכל לשבץ לכיתה א' בסימני דרך רק מספר מצומצם מאוד של ילדים חדשים - כרגע הצפי הוא של 1-6 מקומות פנויים בלבד אחרי ילדי מעברות והאחים הצעירים של ילדי בית הספר.

במצב עניינים זה אנחנו מבטלים השנה את הערבים הפתוחים שתכננו, ונסתפק בכך שתקראו בעיון את המכתב להורים המצורף בהמשך, ואם לאחר הקריאה אתם מעוניינים להירשם - הירשמו באמצעות הטופס המקוון כאן

ההורים שילדיהם ישובצו אלינו בישיבת השיבוץ במועצה בחודש מאי יוזמנו אלינו לבית הספר לאחר השיבוץ.

בהצלחה

>> מכתב להורים - מה חשוב לנו שאתם ההורים תדעו לפני שתחליטו אם להירשם לבית ספרנו <<