דף הבית‏ > ‏

שיטת מונטסורי

על קצה המזלג


מריה מונטסורי, שראתה כיצד החינוך הסמכותני הולך ומצמצם את חדוות הלמידה הטבעית של הילדים, האמינה כי הילד מטבעו הוא סקרן ורוצה ללמוד ולהתפתח. 

באמצעות ניסויים, תצפיות והתאמות, היא פיתחה מודל לימודי-חינוכי המזמן לילד חוויית לימודים עצמאית וחווייתית, המתאימה את עצמה למגוון ושונות בין ילדים. 

כדי לממש את החזון, בכיתות מונטסורי המורה מצמצם ככל הניתן את השליטה החיצונית שלו, המגולמת בהוראה פרונטלית ותמריצים חיצוניים, ובמקום זאת מהווה מנחה או מדריך, המסייע לילדים ללמוד באופן פעיל ועצמאי, תוך כבוד לתחומי העניין של כל ילד, לדרכי הלמידה המועדפות עליו, ולקצב המכבד את התפתחותו האישית.

השיטה בנויה על נוכחות צמד מבוגרים משמעותיים בכל כיתה, המחלקים ביניהם את העבודה הרבה בעיצוב וסידור מתמשך של הסביבה הלימודית כך שתיתן מענים שונים לצרכים המגוונים של הילדים, תצפיות על הילדים ומתוך הנובע מהתצפיות גם הכנת תכניות אישיות דיפרנציאליות והוליסטיות לכל תלמיד ומעקב מתמשך אחריהין באמצאות מיפויים ומבדקים תקופתיים.


הרציונל שמאחורי החלוקה לתלתונים

בחינוך 
המונטסורי הכיתות מחולקות למחזורים של שלוש שנים : 3-6 שנים, 6-9 שנים, 9-12 שנים וכן הלאה. חלוקה זו נעשתה על ידי מריה מונטסורי (ואושרה במחקרים רבים שנערכו בשנים מאוחרות יותר) בעקבות תצפיות רבות בילדים וזיהוי תקופות של הת¬פתחות חברתית ותקופות רגישות דומות. 

היתרונות של כיתה תלת-גילית הם רבים וכוללים בעיקר יתרונות חברתיים ורגשיים. שיתוף פעולה בין ילדים בגילאים שונים יוצר אווירה משפחתית, מעודד התפתחות של כישורים חברתיים שונים, מקטין תחרותיות, מאפשר לילדים לשנות את "מיקומם החברתי" בקהילה (בתחילה הם צעירים, לאחר מכן באמצע ולבסוף בוגרים), ועוד.

ממחקרים רבים , אנו לומדים כי ילדים השוהים בקבוצות רב-גיליות נוטים ללמד זה את זה ולרכוש מיומנויות מצפייה אחד בשני. ילדים אשר משתמשים בכישוריהם ללמד ילדים אחרים מפתחים ביטחון עצמי, הערכה עצמית, אחריות, כישורי מנהיגות ועוד.

התוכנית החברתית-רגשית המועברת בבית הספר שמה דגש על השונות, קבלת האחר, אכפתיות וסובלנות. הילדים מקבלים הקניות בתחומים השונים ומיישמים אותם בחיי הקהילה היומיומיים, תוך תיווך והדרכה של הצוות.

חשוב לומר שכניסת ילדים צעירים לתוך המערכת אינה גורמת להורדת רמת הלימוד או הרמה החברתית בכיתה, להיפך. הלמידה בכיתה תלת-גילית מושכת תמיד את הילדים כלפי מעלה, מאפשרת למורים להעביר חומר ברמה גבוהה יותר ומאתגרת את הילדים חברתית באופן שמעודד צמיחה והתפתחות.

עם זאת, כמו כל מודל חינוכי שנוסה עד כה, אין מודל המהווה פתרון קסם ומתאים לכל התלמידים בכל רגע נתון. כך, גם המודל התלת גילאי ידרוש מכולנו, ובראש ובראשונה מאיתנו הצוות – זמן הטמעה ושיפור מתמיד.


"כישורי חיים"

בכיתת מונטסורי משולבים עזרי כישורי חיים מגוונים, המאתגרים את הילדים להשתמש בחושים שלהם ולפתח מודעות לתכונות השונות של חפצים וחומרים. 

בדרך זו, צומחת הבנה מעמיקה של הבדלי גודל, צורה וצבע, תפיסה של חוש השמע, הריח, הטעם ועוד. ההתנסות בעזרי הלימוד הייחודים של מונטסורי בתחום החושים מפתחת את האינטלקט של הילד ואת יכולות החקר שלו, דבר המשפיע כמובן על כל תחומי החיים. 

בנוסף, למידה בכיתת מונטסורי דורשת מהילד לפתח כישורים מוטוריים, ריכוז, סדר וארגון ועצמאות. בתחום כישורי החיים הילד רוכש בהדרגה התנהלות עצמאית, מיומנויות טיפול עצמי וטיפול בסביבה, נימוסים והליכות, מיומנויות כיתה, מיומנויות חברתיות ועוד. 

תחום זה בולט במיוחד בתקופת ההסתגלות של ילד לכיתת מונטסורי, ומסייע לו לפתח התנהלות עצמאית ואחריות אישית ללמידה. כאשר הילד מפנים התנהלות עצמאית בלמידה, תחום כישורי החיים מצטמצם יחסית לתחילת הדרך, ומפנה את מקומו לרכישת השפה, החשבון, ותחומי הדעת השונים.


שפה

ראשית הקריאה (כיתה א') תתבצע באמצעות תכנית ייחודית מהיותה תכנית לימודים בעברית בשיטת מונטסורי. 

תכנית זו פותחה במשך שנים רבות על ידי ענבר אופק בעזרת אנשי מקצוע בתחום השפה והיא מיושמת בהצלחה בגנים ובתי ספר מונטסוריים ברחבי הארץ. 

תכנית הלימודים בשפה של כיתות ב'-ג' מתחילה לאחר שהילד רכש את הקריאה. 

התכנית משלבת את התכנים הנדרשים על פי משרד החינוך בכיתת מונטסורי ומאפשרת לילד ללמוד את תחום השפה תוך כדי עבודה עצמאית עם עזרי לימוד מוחשיים המביאים להבנה של החומר הנלמד ברמה גבוהה.

חשבון


בכיתת מונטסורי הילדים נעזרים בעזרי לימוד מוחשיים שיסייעו להם ללמוד את תחומי המתמטיקה השונים מתוך הבנה מוחשית של השיטה העשרונית ופעולות החשבון. 

לוחות הזמנים בשיטת מונטסורי שונים לעתים מאלו של משרד החינוך – 

תחומים מסוימים ילמדו יותר לעומק ובזמן ממושך יותר ואחרים בזמן מופחת, כך שמהלך כל בית הספר היסודי התלמיד יפגוש את תכנית הלימודים כולה. מדעים


שיעורי מדעים יתקיימו במתכונת של שיעורים של חצאי כיתות, הן בכיתה והן מחוץ לה. 

תכנית הלימודים במדעים הינה תכנית רב תחומית המקשרת בין תחומי הלימוד השונים:גיאוגרפיה, היסטוריה, זואולוגיה, בוטניקה, ביולוגיה ועוד.

אנו מאמינים שהילד צריך להיות במגע מתמיד עם הטבע - בתוך הכיתה ומחוץ לה.

בסביבה המובנית בתוך הכיתה הילד נחשף לעובדות ותהליכים בסיסיים של החי והצומח שבעזרתם הוא יוכל לעשות קישורים לטבע שמסביבו. חשיפה והתנסות אמיתית בטבע תגרום לילד לאהוב ולכבד את החי והצומח.

הילדים נחשפים לחיות וצמחים ממקומות שונים בעולם, הם לומדים לזהות ולשיים חלקי גוף של בעלי חיים שונים, הם עורכים הכירות עם סביבות מחייה שונות ועם שמות ותפקודים של צורות חיים שונות ועוד. כמו כן הילדים עורכים ניסויים רבים הקשורים בחומר, בחי ובצומח.

מחוץ לכיתה הילדים באים במגע יומיומי עם הטבע בעזרת טיולים רגליים, הקמה וטיפוח גינת ירק, מגע עם בעלי חיים מזדמנים והתייחסות שוטפת לשינויים בטבע (עונות שנה, התנהגות בעלי חיים בתקופות שונות בשנה, שינוי הצמחייה במהלך השנה וכדומה). כמו כן, בהתאם לנושא השנתי, נערוך פעילויות שונות בהם הילדים ישתמשו בחומרים מן הטבע, לדוגמא: בניית טבון, יצירת הר געש, עבודת נגרות וכדומה.

הילדים נחשפים לעקרונות איכות הסביבה והמשמעות שלהם בחיינו בעזרת פעולות מתמשכות כגון הכנה ושימוש בקומפוסט, יצירה בחומרים ממוחזרים ועוד.

אנגלית


ככלל, בבתי ספר ממלכתיים משרד החינוך איננו מתקצב שיעורי אנגלית לפני כיתה ג', 
וזאת על סמך המחקר שאינו מוצא בטווח הארוך יתרון חד-משמעי בהתחלה מוקדמת של רכישת השפה השנייה . 

עם זאת, מהשנה נתחיל לחשוף בהדרגה את התלמידים לשפה באמצעות שירים באנגלית 
על ידי מחנכות בית הספר ולא מורה מקצועית נפרדת לאנגלית, 

וזאת במטרה ליידד את הילדים עם אוצר מילים ראשוני שיהווה בסיס לקריאה וכתיבה באנגלית.
חינוך גופני

את שיעורי החינוך הגופני תלמד סיגל בר כוכבא. 

השיעורים יתקיימו פעמיים בשבוע לכל שכבת גיל בנפרד ולא לפי הכיתה התלתונית – שיעור אחד מתוך השניים יהיה במהלך הבוקר, והשני במהלך תכנית הצהריים. מועדי השיעור יפורסמו במערכת השעות.


"סיפורי התורה"

הגישה שלנו היא גישה פלורליסטית, המשלבת בין השאיפה להכיר לילדים את תרבותם וארצם מחד, לצד תרבויות וארצות נוספות. 

סיפורי התורה יוקראו בעל פה, תוך שימוש בדרכי הוראה מגוונת כיצירה והמחזה. 

שיעורים אלו מועברים לכל הכיתה, במליאה. 

בנוסף, ילדים הקוראים שוטף יוכלו להעמיק בלימוד השפה המקראית ואופן קריאת הסיפור בתנ"ך.