דף הבית‏ > ‏

הקייטנות בימי החופשההחלק הבלתי פורמלי בית הספר עובד בסנכרון עם ימי העבודה הנהוגים במשק, מלבד חריגות ספציפיות, המצוינות בלוח החופשות המצורף להורים בתחילת השנה. 

צוות החופשות כולל את המדריכות העובדות במשך השנה, וכן תגבור של מדריכים נוספים לפי הצורך, המשלימים את הצוות כנגד עובדי משרד החינוך שאינם עובדים בחופשות. 

ההתנהלות בחופשות תתקיים בהמשך לימי הלימודים באותן קבוצות של הכיתות הקבועות, מלבד פעילויות מעורבבות ספציפיות. 
בכל קבוצה יהיה הצוות הקבוע, שיורכב מהמחנכת הכיתתית השנייה, השותפ\ה הקבועה שלה לחופשות, ולפי הצורך תיתכן מדריכ\ה שלישי\ת בכיתה 
(לפני חופשה תקבלו פירוט צוות מדויק במייל). 

כמו כן, תכניות הפעילות בחופש, שבמידה מסוימת ממשיכות את הנעשה אצלנו בימי הלימודים בשגרה ובמידה אחרת מייצרות שינוי המבדל את החופש מהלימודים, 
נשלחים להורים לפני כל חופשה.