בית הספר הייחודי בקיבוץ מעברות הנו בית ספר יסודי צומח, חדש וייחודי, 
המשלב בין מרכיבים משיטת מונטסורי, שיטת הנושאים והטוב שבחינוך הקיבוצי.

המודל הבית-ספרי שלנו מיועד להפצה חופשית ואינו מוגן בזכויות יוצרים

 

חוברת עקרונות בי"ס ייחודי מעברות
ראיון עם מנהל ביה"ס יוגב אמיתי
פורסם בעיתון קיבוץ מעברות בספטמבר 2017